Ώρες Λειτουργίας: από 12:00 το μεσημέρι
Παρασκευή - Σαββάτο -
Κυριακή
Ανοικτά και τις Αργίες

Specials